איך חווית הטבילה שלך תהיה אחרת בעתיד?

לאחרונה, המשרד לשירותי דת פרסם חוזר מנכ”ל חדש בנוגע להכשרת בלניות בישראל. אנו גאים על החלק של מרכז עדן בשינוי זה ובכך שהוא מסמל שינוי מהותי במשמעות התפקיד של בלנית במקווה!

מה זה אומר עבורך?

מזה שש שנים שמרכז עדן עובד יום ולילה לקדם את חשיבות הכשרת בלניות בצורה רחבה, באופן שמשקף את עבודתן עם קהל נשים, וצורך שיקבלו הדרכה במגוון נושאים הנוגעים לבריאות האישה, לרווחתה, לתקשורת וכלים לרגישות.

מרכז עדן פעל, ופועל, לקידום הנושא מול הממשלה, מועצות דתיות, הקהילה ובכלל.

עמלנו רבות להטמיע את כך שיש צורך שבלניות יעברו פיתוח מקצועי, ולשקול את הדגשים בהכשרתן כך שיכלול נושאים של בריאות הנפש, הגוף והרגש, ואיך להפוך את המקווה למקום תומך יותר עבור כל אישה.

המשרד לשירותי דת פרסם לאחרונה חוזר מנכ”ל מעודכן להכשרת בלניות מקוואות אשר יועסקו על ידי מדינת ישראל. אנו נרגשים לשתף שההנחיות החדשות אימצו את המלצותינו במלואן, והפכו את בריאות נשים וזיהוי מצבי מצוקה לחלק מחייב מהכשרתם של כל הבלניות החדשות בישראל, ובכך שינו באופן מהותי את משמעות התפקיד של בלנית במקווה!

אנו חוגגים את ההישג הזה יחד אתכם ומודים לכם על תמיכתכם המתמשכת. אתם השותפים שלנו להבאת שינוי מהפכני זה ואנו מצפים להמשיך את העבודה הזו ביחד!