Office of religious affairs announcement regarding national mikvah hotline

ממש חשוב לדעת שיש למי לפנות עם כל תלונה.

 . לפי אתר המשרד לשירותי הדת, פתח מוקד ארצי למענה טלפוני בכל הקשור לתפקוד התקין של מקוואות הטהרה ברחבי ארץ. זה כולל תקלות ותלונות במקוואות נשים
.המוקד הארצי פועל 24 שעות ביממה (למעט החצי שעה לפני כניסת שבת/חג עד חצי שעה לאחר יציאת שבת/חג.)  רוצה לתת מענה ישיר, בזמן אמת לכל פנייה ביחס לתפעול המקווה.

 לפי ההודעה, כל פנייה המגיעה למוקד תטופל באופן מיידי.

 הטלפון של המוקד הארצי: 03-7563313

ההודעה באתר המשרד לשירותי הדת