Photo by Erica Magugliani

אני גרה באלעזר*, אחד היישובים בגוש עציון. הקיץ נחגוג עשר שנות עלייה, ולעתים קרובות אחותי צוחקת ואומרת שאני חיה בכוכב לכת אחר, כוכב הלכת ישראל. כאשר עלינו היינו מוכנים לחיות את החלום. החלום שסבי וסבתי, שהגיעו לשערי אושוויץ לפני כמעט שמונים שנה, לא היו יכולים אפילו לחלום.

יש להבין שאני גרה אני חיה בכוכב לכת של מדינה יהודית, בקרב קהילה דתית ובמרכז פעיל של צמיחה והתפתחות דתית. התברכתי ואני אחראית להפעלת המקווה ביישוב שלנו. בכל פעם שאני פותחת את הדלת למקווה אני מוּדעת היטב למציאות הקיום שלי ולחלק שיש לכולנו בהיסטוריה הנכתבת כעת.

ובכל זאת, בדרך כלל אנו חיים את חיי היום-יום. עבודה, משימות, איסוף הילדים מבית הספר וכו’. חלק מן המטלות הקבועות שלי הוא קריאת הודעות וואטסאפ מכלות שלימדתי במשך השנים, או מנשים מן הקהילה שיש להן שאלות או חששות. מבחינתי חלק מן השגרה הוא להעביר שאלות לאחת מיועצות ההלכה שגרות ביישוב שלי בשעה שאני עומדת בתור של המכוניות שאוספות את הילדים.

ערב אחד פנתה אליי כלה בשעה מאוחרת בערב. מיד שלחתי הודעת וואטסאפ לאחת מן היועצות, ועל אף השעה המאוחרת הופתעתי משלא קיבלתי תשובה. נחמה גולדמן ברש זמינה בדרך כלל ושמחה לעזור גם בשעות מאוחרות.

למחרת בבוקר קיבלתי ממנה הודעה. היא הייתה בפולין, הובילה מסע שורשים. היא שלחה את ההודעה מן העיר לודז’, מישיבת חכמי לובלין.

והנה שוב אני, בכוכב הלכת ישראל, חיה רגע שסבי וסבתי לא יכלו אפילו לחלום עליו.

לפני כמעט שמונים שנה, ברכבת בדרך לאושוויץ, סבתי ג’ודי חיה את הרגעים האחרונים עם אמא שלה, יהודית נוסן ז”ל. אמא שלה הסבירה לה שהיא עדיין צעירה ועל כן היא תשרוד. לפני שהאמא תלך לעולמה היא רוצה לומר לה דבר חשוב. ברגעים האחרונים היא סיפרה לסבתא שלי על המקום שאליו הייתה לוקחת אותה ואת אחֶיה מדי חודש. היא הסבירה שזה לא היה בית מרחץ אלא מקווה, מקום שבו מקיימים טקס של טהרה. היא הניחה את מצוות טהרת המשפחה, מרכז הבית היהודי, בידי סבתי, ואמרה לה שהיא תשרוד כדי לקיים את המצווה הזאת בחייה.

והיא קיימה את המצווה, ועל כתפיה עמדתי בביתי שבאלעזר, בגוש עציון, במדינה היהודית שלנו, ואחזתי בטלפון שאליו הגיעה הודעת התשובה של נחמה מעבר לאוקיינוס מן המקום של החורבן אל המקום של העתיד של העם היהודי.

אנו חיים בזמנים מופלאים…

*הבלוג נכתב בשנת 2018. היום רינה גרה עם משפחתה בטלמון במטה בנימין