יש מסורת בידי נשים לטבול במקווה בערב יום הכיפורים לשם הכנה רוחנית ליום הכיפורים. זוהי דרך “לטהר” את הגוף ולהתכונן ליום הקדוש ביותר, ממש כשם שעושים זאת הגברים. גם אם מבחינה הלכתית אנחנו לא נטהרות, הטבילה מעניקה זמן להתמקדות רוחנית ולתפילה. אין כל קשר בין הטבילה הזאת למצב הנידה של האישה, והיא מאפשרת לנו לחוות את המקווה כמרכז רוחני.

מי יכולה לטבול?

מפני שמדובר במנהג, פוסקים רבים סבורים שכולן יכולות לטבול: צעירות וזקנות, רווקות ונשואות, נידות וטהורות. (כשם שגברים בכל גיל ומצב טובלים ביום הזה.)

  •  המשנה ברורה והבן איש חי כותבים במפורש שגם נערות ונשים רווקות טובלות בערב יום הכיפורים.
  • הרב עובדיה יוסף ופוסקים אחרים בימיינו מתנגדים לטבילת נשים רווקות ולטבילת נשים נשואות במהלך שבעה נקיים. הפוסקים שאוסרים עושים זאת בעיקר כדי למנוע מאישה להרגיש כי הטבילה הזו טהרה מנידה (או מסירה את הצורך בספירת שבעה נקיים). ואולם יש פוסקים נודעים אחרים שמתירים לכל הנשים לטבול.
  • יש נשים שמרגישות שטבילה במקווה בזמן נידה היא לא מתיאמה, ועל אף שמותר, הן נוהגות שלא לטבול. הן יכולות ללכת לפי ההמלצה של בעל פניני הלכה ולהתרחץ זמן ממושך ב-11–13 ליטר מים, כדי להבטיח שהמים מגיעים לכל מקום בגופן.

במרכז עדן אנו מוצאות שזו הזדמנות מצוינת להכיר את המקווה לבנותייך במהדורה שהיא רוחנית ואיננה קשורה למיניות. על האימהות ללוות את הילדות והנערות, שיכולות ללבוש בגד ים אם הן מרגישות כך יותר נוח.

האם נשים באמת עושות את זה?

בקרב החוגים החסידיים – בהחלט! יש תורים ארוכים למקוואות. יותר ויותר נשים מקבלות ואוהבות את החיבור הזה בין החיים הרוחניים והמקווה.

מה ההבדלים בטבילה הזאת?

  • אין צורך בהכנה של הגוף ובהסרת חציצות (עיון, גזיזת ציפרניים, השריית הגוף, בדיקת שערות וכו’). כאשר האישה מגיעה למקווה, היא יכולה להיכנס ולטבול.
  • האישה לא מברכת על הטבילה.
  • אין צורך בבלנית.

כמה פעמים אני טובלת?

ההצעה הרגילה היא שלוש טבילות – חלק מן הסיבות הן ההשוואה לגיורת שטובלת שלוש פעמים, וכן העובדה שהטהרה נזכרת שלוש פעמים בפסוקים הקשורים ליום הכיפורים (ראו במקורות להלן).

המקווה שאני טובלת בו לא פתוח לנשים בערב יום הכיפורים. מה אני יכולה לעשות?

  • לומר לבלנית שאת מעוניינת לנצל את ההזדמנות, ולהציע לפתוח למשך שעה או יותר – ואם לא השנה, אולי אפשר לתכנן לשנה הבאה.
  • ללכת בלילה הקודם, בשעות הפתיחה הרגילות, ולומר לבלנית שבאת לשם טהרת ערב יום הכיפורים (כלומר, את לא צריכה להתקלח והיא לא צריכה לבדוק את גופך).
  • להתרחץ כפי שמציע בעל פניני הלכה (המקור להלן).

מה המקור של המנהג הזה?

רב עמרם גאון כבר דיבר על נשים שטבלו במקווה בערב יום הכיפורים, וזה מנהג שאימץ בעל ספר חסידים. מן המקורות הקדומים לא ברור אם המטרה הייתה תשובה, טהרה, כדי להידמות למלאכים או לשם טהרה מינית, אבל בכל אופן אין זו דרישה הלכתית כי אם הכנה רוחנית לקראת יום הכיפורים.

קריאה נוספת

הרהורים על טבילה ראשונה בערב יום כיפור תשע”ו 

תפילות לטבילה בערב יום כיפור

טבילה במקווה לפני יום הדין

תפילות לטבילה בערב יום כיפור

טבילת נשים בערב יום כיפור

למי אוכל לפנות בשאלות נוספות?

יהודית פוגל, יועצת הלכה, 0547488987

גמר חתימה טובה!

משנה ברורה, חלק ו’, סימן תרו, סעיף קטן יז:

בתולות מכיוון שהם בנות מצוות טובלות בערב יום כיפור.

הנה עניין הטבילה בערב יום הכיפורים כבר מובא בראשונים.

אין גם חובה לטבילה זו ואין לברך עליה.

והנה נחלקו הפוסקים אם סגי [די] בטבילה אחת, או בעי’ [צריך] ג’ טבילות, דיעוי ב’ דרכי משה (ישד’ דכ) ג, תרו אומרים שהוא משום טהרה, וע”כ [ועל כן] די בפעם אחת, ויש אומרים שהוא משום תשובה כגר המתגייר שהוא טובל, ולכן צריך לטבול שלוש 1 טבילות כו”כ, הרוקח ו, בשלה (ק” מסכת יומא עמוד התשובה) ובמג (א”)ט, תכז ובאלף המגן (סימן טו) תכו ןוכ’ בס כתב חסידים (סימן תתשפב, ל”וז) הטובל בעיו”כ [בערב יום כיפור] יכניס את ראשו ג’ פעמים. כ”ע והובא במשנה ברורה שם ([.)א

וכן לטעמו של הספר חסידים (סי’  שצד) שהנשים רגילות לטבול שלוש פעמים, כמוכח בקרא [בפסוק] (יחזקאל לו, כה) “וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם … אטהר אתכם”, שהוזכר בו שלוש פעמים טהרה, יעו”ש [יעוין שם], והעירו דה”ה ביו”כ נזכר שלוש פעמים לשון טהרה, בפרשת אחרי מות (ויקרא טז, יט) “וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל”, (ויקרא טז, ל) “ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם”, “לפני ה’ תטהרו”. אולככ “או, ]

פניני הלכה 

רבים נוהגים לטבול בערב יום הכיפורים, כדי לטהר עצמם לקראת יום הדין, וגם משום תשובה ע תרו, ד). “אבל אין מברכים על טבילה זו הואיל והיא מנהג בלבד” (שו א שם). “מי שרוצה לקיים את המנהג אבל קשה לו ללכת למקווה, יכול לרחוץ בט’ קבין (רמ היינו שיעמוד במקלחת עד שיזרמו עליו מים ברציפות כשיעור של ט’ קבין, שהם כ-11–13 ליטר, ויקפיד שמים אלו ירחצו את כל גופו ל מועדים א, טז, 8). בעבר גם נשים נהגו לטבול לקראת יום הכיפורים, וכיום אין כמעט מי שנוהגת כך.