קורס זה עוסק במיומנויות הוראה מעשיות, בהלכה, במיניות ובתקשורת.

הכשרה זו מתבססת על קורס מדריכות כלה המתקדם והמוצלח. אנו רוצים לבנות צוות של מדריכי חתנים החולקים את החזון שלנו לגבי חינוך לפני נישואין, המדגיש לא רק את חקר המקורות ההלכתיים, אלא גם נושאים כמו מיניות, תקשורת ועוד.

Hatan Teacher Interest Form