הרהורים על טבילה ראשונה בערב יום כיפור תשע”ו

מאמר זה הוא חלק מסדרה המתארת את יופיו של המנהג הקדום של טבילה אצל כל קהילות ישראל בערב יום כיפור, [...]