הריון והקדושה של המקווה

ב”ה אני הולכת למקווה בקביעות מאז שהתחתנתי, וזהו דבר שאני [...]