קורס להכשרת בלניות של מרכז עדן

הקורס להכשרת בלניות ישלב בין לימוד הלכות מעשיות לבין פיתוח הרגישות הדרושה כדי לפגוש נשים ברגעים האינטימיים ביותר. בד בבד עם ההכנה להיבטים ההלכתיים של התפקיד, הקורס ידגיש את השפעת היחס של הבלנית כלפי הטובלת על חווית הטבילה. מטרתנו היא לתת לבלנית (חדשה) כלים שיסייעו לה לאפשר חוויה משמעותית בטבילה ובמקביל להיות מסוגלת לסייע לנשים במובן רחב יותר. הקורס מתמקד בכלים לרגישות ותקשורת בינאישית, חשיפה לנושאים שעולים במקווה, וכן משאבים הקשורים לבריאות ורווחת נשים, בנוסף ליכולת לזהות ולהפנות במצבי מצוקה של הטובלות. משתתפת שעומדת בדרישות הקורס רשאית לקבל תעודה.
הקורס כולל את הנושאים הרשומים בחוזר מנכ”ל החדש ומאושר על ידי המשרד לשירותי דת.

פרטים:
הקורס יתקיים  במשך 15 שבועות, כל שבוע

(יתכן שנצטרך להוסיף עוד 3 שיעורים).

דרישות הקורס לקבלת תעודה:
השתתפות פעילה בלפחות 12 מפגשים

ציון של 80 על מבחן המסכם
עלות הקורס:
2,450 ₪

ב-2019 הקורס יתקיים 
בראש העין בימי שני בין 15:30-18:30
מה-29.4.19 ועד ל-5.8.19

ובירושלים בימי שלישי
בין 19:00-22:00
מה-30.4.19 ועד ל-6.8.19

להרשמה או לפרטים נוספים:
info@theEdenCenter.com