תמרורי העצור והאטה בחיים שלנו / הצגת תוכנית החבורה ‘נהרי עדן’

אנו מתקרבים לסוף שנת השמיטה- ושמתי לב לזה. הלכתי לשיעורים הרבים שהציפו את האינטרנט בסתיו של שנה שעברה, משפחתי הזכירה [...]