fbpx

מועדון חברות של מרכז עדן

מועדון חברות של מרכז עדן

720.0010,000.00

מרכז עדן מזמין אותך להיות שותף/ה ולסייע לנו להמשיך בעבודתנו. בהצטרפות למועדון החברות, הנך מראה את התמיכה שלך וזה מאפשר לנו להמשיך ליצור תוכניות איכותיות עבור קהילות יהודיות ברחבי העולם.

השלבים השונים של מועדון החברות הם להלן:

 • חבר במועדון: 720 ש”ח
 • תורם: 1000 ש”ח
 • תומך: 1800 ש”ח
 • שותף: 2500 ש”ח
 • מעגל התורמים: 3600 ש”ח
 • בונה: 5000 ש”ח
 • פטרון: 7200 ש”ח
 • נדבן: 10,000 ש”יח

מועדון החברות כולל:

 • כניסה חינם לכל האירועים הקהילתיים של מרכז עדן (הכולל אירועים מקוונים) למשך שנה אחת
 • התייחסות בחומרים השונים ובאתר
 • תוכניות מיוחדות עבור חברי המועדון בלבד

**מעגל התורמים ומעלה

 • כולל את כל ההטבות של מועדון החברות ובנוסף השתתפות בקורסים המקצועיים שלנו

נא לשמור את מספר התרומה שלך עבור כניסה לאירועים השונים.

אם תרצי לתרום סכום קטן יותר, נא לגשת ללינק זה

SKU: N/A Category:

Description

התמיכה שלך היא חשובה ומשמעותית עבור מרכז עדן. התרומות הינן פטורות ממס.

פרטים נוספים

שלבי מועדון החברות

180, 500, 720, 1000, 1800, 2500, 3600, 5000, 7200, 10000

Title