Yael Levine

About Yael Levine

יעל לוין היא בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מן המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן. היא פרסמה מחקרים רבים, בעיקר על האישה ביהדות, וחיברה תפילות שהתקבלו ברבים. לתגובות: ylevine@netvision.net.il

כתיבת תפילות לטבילה

Photo Courtesy of Giedre Mikalauskaite בחורף תשע”ב (2012) בעקבות פנייה אלי ביוזמת הבלנית מהיישוב מצפה הושעיה, חיברתי שתי [...]

Title

Go to Top