מקווה של נשים למען נשים

הדבר היה לפני כשלושים וחמש שנים. תפקידי הנשים בקהילה האורתודוקסית [...]