חינוך בנושא נידה מפרשת השבוע תזריע

זה תמיד קשה לדעת כיצד ומתי להעלות את רעיון הנידה [...]