ליל הטבילה והגוש הקטן

בליל קיץ חשוך עמדתי על גדת האגם והתכוננתי לטבילה ב”מקווה”. [...]