תפקיד המקוואות וטהרה בימי בית המקדש

ההלכות הנוגעות לטומאה וטהרה הן מסובכות, נראות רחוקות מחיינו, ולעתים קרובות קשה להבין אותם. למושגים של טהרה וטומאה אין שום [...]