סלידה מהמקווה- משוכה נוספת לנשאית BRCA

מאת ליסה כהן הליכה למקווה [...]