מה הקשר בין שימור התשוקה בזוגיות לטבילה במקווה?

בפוסט הזה לא תמצאו יחסי ציבור על “שמירת טהרת המשפחה בטוח תשמור לכם על הריגוש בקשר” או “אם תטבלי כל [...]