להמציא מחדש את ההדרכה לפני הנישואין

נשים וגברים דתיים צעירים בימינו נכנסים לתוך מערכת הנישואין כשהם [...]