מין טוב לאורך החיים

לאחרונה כתבה אלינו אחת הקוראות ושאלה לגבי השינויים בהלכות טהרת [...]