תורנות במקווה בעוד ערב מאתגר

כבלנית בשבתות וחגים כבר התרגלתי לכך שיש ימים מיוחדים במיוחד [...]