תורנות במקווה בעוד ערב מאתגר

כבלנית בשבתות וחגים כבר התרגלתי לכך שיש ימים מיוחדים במיוחד בלוח השנה שלנו, שלהגיע לתורנות במקווה באותו ערב מאתגר עוד יותר [...]