קו המים

הגוף שלי מספר את סיפור חיי. אני נושאת עמי סימני חבלות ונפילות, תאונות ותקלות, של חיים שחייתי, של חיים שנעצרו. [...]