מחוויותיה של אשה כהת-עור במקווה

תקופת האירוסין היא תקופה מאוד לחוצה, וזה מובן לגמרי. [...]