מה אני אמורה להרגיש?

ביליתי שעה בניחותא בהכנות לטבילה. הסרתי בקפדנות כל סימן ללק, [...]