מרכז עדן ריכז את רשימת ההמלצות המעודכנת הזו לנשים המעוניינות לטבול במקווה בתקופה זו. זה נועד לעזור לך להבין את התקנות של משרד הבריאות ולהפחית את הסיכון שלך לחלוץ או להעביר CoVID. מכיוון שהמצב דינמי, אנא עקבי אחר ההמלצות הבריאותיות של משרד הבריאות וה- CDC בהתאם לתקנות הטבילה. במהלך המגיפה משרד הבריאות ו- CDC אפשרו למקוואות להישאר פתוחים וציינו שמקווה שטופל בכלור (או כל חומר חיטוי אחר לפי התקנות) לא יעביר את הנגיף דרך המים. רשימה זו מבוססת על התקנות המעודכנות של משרד הבריאות מ- 21.5.20