פרסום זה על מקווה לנשים עם אבחנה של סרטן שד או BRCA מתאר את ההיבטים ההלכתיים, הרפואיים והפסיכולוגיים של טבילה במקווה במהלך אבחון וטיפול בסרטן השד. הוא מבהיר את האתגרים הכרוכים בכך ונותן קול לחששות אישיים, מיניים והלכתיים שעלולים להתעורר. זה כולל גם יציאה מיוחדת לבעלים.