זה תמיד קשה לדעת כיצד ומתי להעלות את רעיון הנידה מול ילדים, אבל הפרשה יכולה לעזור לנו השבוע. רבים אולי מהססים לדון בפרשת השבוע במחשבה שזה לא מתאים לילדים, אבל אנחנו מעודדים אתכם להשתמש בה כחוויית לימוד בטוחה וטבעית. הרב יוסף טולדנו, מחנך לכיתות ג’ בממ”ד תורני אריאל, מציג מודל יפהפה כיצד לדון בנושאים של נידה וטומאה. אנחנו מודים לרב שחלק אתנו את רעיונותיו בנושא, יש לנו הרבה ללמוד מהדרך בה הוא מתייחס לתלמידים שלו, לתורה ולגוף האדם – בכבוד המירבי.

מאת הרב יוסף טולדנו

פרשת תזריע. תחילת הפרשה עוסקת בעניין היולדת, ובה אנו נוגעים בעניין ה”נידה”.

 אבקש להקדים מספר מילים:

 אנו רגילים להתייחס לכל ענייני טומאת האשה וטהרתה בצניעות ובעדינות. בבואנו ללמוד נושאים אלו בחומש עם הילדים, אנו לא מסתירים מהם את פירוש הדברים, אלא לומדים זאת עימם על דרך הפשט וסיפור דברים כפי שמתאים לגילם ולהתפתחותם. לומדים, אך לא מחפשים להסביר את הדברים לפרטי פרטיהם – אלא רק מה שנדרש להבנת הכתובים.

 אנו מאמינים שנושא רגיש שנחשף אל הילד דרך דמות אהובה, רצינית ומלמדת מתוך יראת שמים ובצורה עניינית, יתיישב על ליבו באופן טבעי ורציני, ויהווה בסיס בריא להבנת הדברים באופן הראוי והמתאים בגיל מבוגר יותר. לפניכם עקרי הדברים כפי שנראה לי שכדאי ללמד וכך אני מלמד בכיתה:

 יולדת

בהגיע כל נערה ואשה לגיל בגרות, נהיה גופה מוכן לתהליך ההיריון וההולדה. לשם כך יצר הקב”ה אבר בגופה של האשה – הרחם, שבתוכו עתיד להתפתח העובר. בכל חודש מכין הגוף את הרחם לקליטת העובר ע”י הוספת כלי דם וחומרים חיוניים בתוכו. במידה והרחם איננו קולט עובר לתוכו, הגוף דואג לנקות את הרחם מכל התוספות שבו, ואלו יוצאים עם הדם שהצטבר דרך פתח מיוחד שברא ה’ לאשה בין רגליה. זהו דם הנידה. אחרי כמה ימים מתחיל הגוף להכין את הרחם מחדש לקליטת עובר שאולי תתרחש בחודש החדש. בתקופה בה הדם מתנקה ויוצא מגופה של האשה, חלה עליה “טומאת נידה”, ובתקופה זו היא אסורה בקרבה של חיבה עם בעלה. כאשר האישה נכנסת להריון, גוף האישה מספק לעובר את כל צרכיו עד הרגע שבו הוא יוצא מהגוף. אם נולד בן, חלה על האישה טומאה למשך שבוע ולאחר מכן ישנם שלושים ושלושה ימים שנקראים “דמי טהרה”, שבהם האישה טהורה ליחסי קרבה עם בעלה אך טמאה לבוא למקדש. אם נולדה בת, האישה טמאה שבועיים, ולאחר מכן היא נמצאת במצב של “דמי טהרה” למשך ששים וששה ימים.

אלו הם המונחים, וזו השפה בה אני משתמש בכיתתי, והילדים לומדים וקולטים בתמימות ונחת מלאה, לשמחתי הרבה. אנו מדברים גם על צניעות הדיבור ועל החשיבות של שמירה על צניעות הנושא.

שנזכה ללמד וללמוד בטהרה ובקדושה באמת.

הרב יוסף טולידנו הוא מחנך כיתות ג’ בממ”ד תורני אריאל