ברכת אמונה היא אוסף של תפילות ומחשבות, כמו גם הצעות מעשיות והרהורים אישיים שמיועדים לעזור לאישה העוברת אתגרי פוריות, אובדן הריון או לידה שקטה לעבור בצורה משמעותית ומודעת את הטבילה במקווה. החוברת פורסמה על ידי מרכז עדן בשיתוף עם נשות אמונה.
.הגרסה באנגלית, שנוצרה בשיתוף עם יש תקווה, זמינה גם היא לשימוש.