הפעילות שלנו מתאפשרת הודות לתורמים פרטיים ולתמיכה הנדיבה של הארגונים הבאים:

jwf-chicago jwf-2013-final-logo-large jwf-south-palm-beach
nathancummings leichtag uja-ny-fed

שותפים

מרכז עדן מודה לשותפים שלנו, אנשי מקצוע וארגונים, שלוקחים חלק, עוזרים במימון התכניות ומשתתפים בקמפיינים שלנו למען חזון משותף:

screenhunter_333-nov-06-17-34 tishkofetlogo taltorahlogo
nitza merkazpanimlogo matanlogo
hatzala Meneket Rivka

מועצות דתיות וגופים ממשלתיים:

%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa %d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d %d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d
%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94 %d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a9 tzur-hadassa
moetza-datit-bat-yam mdgolan-logo matnas-hispin-golan
logo-meytar gush