ללא קטגוריה

Home/ללא קטגוריה

שקיפות ובדיקת נאותות לגבי המקווה

לנשים רבות, טבילה במקווה היא חובה שלא נתונה למשא ומתן, [...]