לפי דיני טהרת המשפחה, במשך חלק מכל חודש איש ואישה אסורים בקרבה אינטימית או במגע. רבים מסבירים את הדינים הללו כדרך להחייאת מערכת היחסים בחיי הנישואין. ההסבר הזה מתבסס על ההבנה שאנו חושקים במה שאין לנו, ועל כן העובדה שאנואסוריםזה על זה מחדשת את העניין ואת המשיכה בין האיש והאישה.

בנוסף על ההתבוננות על היתרונות של זמן ההפרדה במערת היחסים, אני סבור שדיני טהרת המשפחה מעודדים את בני הזוג לחדש את הכבוד אל הנשמה האלוקית הנמצאת אצל בן הזוג או בת הזוג. הרב שגר כותב על מקרים, כמו משה במעמד הסנה הבוער, שבהם מי שפוגש את הבוחר לכסות את פניו. אני סבור שכיסוי הפניםהוא פעולה שדומה לתקופה שבה האיש והאישה לוקחים צעד אחד לאחור מדי חודש. הרב שגר כותב כי כיסוי הפנים יכול להיראות כנובע

מההכרה שההתגלות העמוקה ביותר מופיעה דוקא דרך הלטת הפנים, וכלשון הרמק:סוד הגילוי הוא ההעלם.” זאת היא ההכרה שאי אפשר לפגוש את הפנימיות באופן ישיר, העצם תמיד יצליח לחמוק מפני ההכרה הרגילה (הרב שגר, זיכרון ליום ראשון, מהדירה ראשונה עמ‘ 43)

הרב שגר סבור שאיננו יכולים להתבונן ישירות בדברים שמגיעים מתחום הנפש. הרכנת הראש כדי שלא להסתכל הסתכלות ישירה בדבר מה איננה סימן למבוכה; זהו סימן של הכרה שמשהו עמוק מתגלה. אי אפשר לשלוט באלוהי, ואף לא לאחוז בו או להגדיר אותו. אפשר לצפות לו, לחוות אותו ולכבד אותו. הרב שגר מדבר על המיסתורין שבאהבה וסבור שהאינטימיות שבני זוג חולקים יש לה את התכונה הפנימית הזאת, שעליה יש להגן.

מבחינה זאת אפשר לראות את דיני טהרת המשפחה כאמצעי להגן ולטפח את ההיבט האלוהי של מערכת יחסים. בן הזוג או בת הזוגלעולם יהיו בהם עומקים שאיננו יכולים להבין. ההפרדה הנוצרת מכוח דיני טהרת המשפחה מזכירה לנו שגם כאשר אנו רואים את האחר, יש הרבה מאוד שאיננו רואים. כאשר אנו מבינים שלבן הזוג או בת הזוג שלנו יש נשמה בעלת עומקים אינסופייםנפנה אליהם בשאלות רבות יותר מאשר בתשובות. הנשמה של בן הזוג שלי או בת הזוג שלי משתנה כל הזמן ומגלה את עצמה בדרכים שונות. אני לא מכיר את בת הזוג שלי לגמרי, ולעולם לא אדע ואבין ואתפוס מי היא. זהו חלק ממה שהופך את חיינו המשותפים למעניינים ולמסתוריים. כבני זוג, ההפרדה הגופנית היא הזדמנות להביע את ההערכה שלנו לנשמה של השותף או השותפה שלנו למערכת היחסים ולהרגיש בתוכנו סקרנות אינסופית כלפיו או כלפיה.

דוד לסטר הוא מחבר הספר
“Jewish Marriage: the Ceremony, the First Year, and the Journey That Follows”
הספר יצא לאור בהוצאת מוזאיקה, מופץ בידי פלדהיים וניתן לרכושו באמזון בלינק זה